Program AKTYWNA TABLICA - ABC Komputerstudio v.22

Przejdź do treści

Program Rządu Aktywna Tablica - Tablice interaktywne dla szkół

Celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest, m.in. rozwijanie  kompetencji uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie  posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;  kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym  umiejętności pracy zespołowej; rozwój postaw kreatywności,  przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod  pracy; wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych  konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z  wykorzystaniem TIK.
Program realizowany w latach 2017-2019

Dla  publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, artystycznych oraz  szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla  nieletnich, a także szkół i zespołów szkół przy placówkach  dyplomatycznych

Szkoły  posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s (2017) i  szkoły z planowanym przyłączeniem do szerokopasmowego internetu  (2018/2019)
Źródło finansowania:
80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)

Docelowa liczba szkół objętych programem 15 500
 • 2017 – 5582 Szkół
 • 2018 – 4999 Szkół
 • 2019 – 4999 Szkoł
Wartość dofinansowania:
   
 • 14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego
 • 3 500 zł wkład własny organu prowadzącego
 • 17 500 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego
Przedmiot dofinansowania:
   
  • Tablice interaktywne
  • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
  • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
  • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”
ABC Komputerstudio - Słoneczna 3b - 62200 Gniezno - tel/fax 61 4269819
Wróć do spisu treści