Academic Edition (AE) - ABC Komputerstudio v.22

Przejdź do treści
Definicja Uprawnionej Placówki Edukacyjnej Microsoft (EMEA)

Poniższe podmioty, zdefiniowane jako kwalifikowani użytkownicy edukacyjni, są uprawnione do nabywania produktów z serii Microsoft Academic Edition (AE) w ramach wskazanych programów. W przypadku każdego klienta, także potencjalnego, firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zrewidowania jego statusu kwalifikowanego użytkownika edukacyjnego.

1. Instytucja Edukacyjna
  • Uczelnia akademicka lub wyższa szkoła zawodowa uznana za taką przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym Instytucja Edukacyjna ma swoją główną siedzibę.
  • Uznana nie nastawiona na zysk, nauczająca w pełnym wymiarze godzin instytucja/organizacja nieakademicka lub pozarządowa.
2. Lokalna, regionalna lub państwowa siedziba administracyjna Instytucji Edukacyjnej
  • Lokalna, regionalna lub państwowa siedziba administracyjna Instytucji Edukacyjnej opisanej powyżej w sekcji 1 (.) lub większej liczby takich instytucji.
3. Wykładowcy, Pracownicy
  • Zdefiniowani jako Pełnoetatowi i Niepełnoetatowi Wykładowcy i Pracownicy Instytucji Edukacyjnej określonej w sekcji 1 (.) powyżej.
4. Studenci
  • Studenci Instytucji Edukacyjnej opisanej w sekcji 1(.) powyżej. Przyjęci w Pełnym i Częściowym Wymiarze Godzin oraz Studenci Instytucji Edukacyjnej opisanej w sekcji 1(..) Przyjęci w pełnym wymiarze godzin.
5. Biblioteki Publiczne
  • Biblioteki publiczne zapewniające podstawowe, ogólne, bezpłatne usługi bibliotekarskie wszystkim mieszkańcom danej społeczności, obszaru lub regionu.
6. Muzea publiczne
 • Muzea publiczne zorganizowane na stałe w celu przede wszystkim edukacyjno-kulturalnym, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników i regularnie prezentujące szerszemu ogółowi eksponaty.
7. Organizacja charytatywna
 • Organizacja charytatywna działająca na zasadach niedochodowych, której celem jest: pomoc ubogim, rozwój edukacji, rozwój opieki socjalnej i bytowej, rozwój kultury lub rozwój środowiska naturalnego.


ABC Komputerstudio - Słoneczna 3b - 62200 Gniezno - tel/fax 61 4269819
Wróć do spisu treści